../contacte/contacteu.html
Laboratoris MBL Laboratoris MBL

Serveis analítics en Microbiologia
Laboratori autoritzat per la Generalitat de Catalunya per al control de Legionella. LSAA 285-12

Inici
Qui som? On som? Catàleg de serveis Contacteu

Aliments
Aigües
Superficies
Identificació de microorganismes
Aliments

MATRIU

ASSAIG

MÈTODE

ALIMENTS

Investigació de Salmonella per PCR a temps real. Confirmació ISO 6579:2002

PNT-AN-AL 001

Investigació de Listeria monocytogenes per PCR a temps real

PNT-AN-AL 002

Recompe de L. monocytogenes segons ISO 11290-2:2001; Amd-2:2004

ISO 11290-2:2001; Amd-2:2004

Recompte de microorganismes mesòfils a 30ºC segons ISO 4833:2002

ISO 4833:2002

Recompte d'E. coli β-glucoronidasa segons ISO 16649-2:2001

ISO 16649-2:2001

Investigació de Salmonella segons ISO 6579:2002


Investigació de Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1998 Amd-1:2004

ISO 11290-1:1998 Amd-1:2004

Recompte d’enterobacteris segons ISO 21538_2:2004

ISO 21538_2:2004

Recompte d’estafilococs coagulasa positius segons ISO 6888-2:1999; Amd 1:2003

ISO 6888-2:1999; Amd 1:2003

Aigua
Amunt

MATRIU

ASSAIG

PROCEDIMENT

MÈTODE

AIGUA

Detecció i recompte de Legionella spp. segons ISO 11731-1: 1998 amb identificació de L. pneumophila per PCR temps real

PNT-AN-AG 001


ISO 11731-1: 1998


Recompte de microorganismes cultivables a 36 ºC segons UNE-EN ISO 6222:1999

PNT-AN-AG 002

UNE-EN ISO 6222:1999

Detecció i recompte de E. coli per filtració de membrana segons ISO 9308-1:2000; Corrigendum 2007

PNT-AN-AG 003

ISO 9308-1:2000; Corrigendum 2007

Detecció i recompte de coliformes per filtració de membrana segons ISO 9308-1:2000; Corrigendum 2007

PNT-AN-AG 003

ISO 9308-1:2000; Corrigendum 2007

Detecció i recompte de enterococs fecals per filtració de membrana segons UNE-EN ISO 7899-2:2001

PNT-AN-AG 004

UNE-EN ISO 7899-2:2001

Detecció i recompte de Pseudomonas aeruginosa per filtració de membrana segons ISO 16266:2006

PNT-AN-AG 005

ISO 16266:2006

Detecció i recompte de C. perfringens fecals per filtració de membrana

PNT-AN-AG 006

PNT-AN-AG 006

Detecció i recompte d'espores de clostridis sulfit reductors en aigües per filtració de membrana segons ISO 6461-2:1986

PNT-AN-AG 007

ISO 6461-2:1986

Detecció i recompte de estafilococs coagulasa positius per filtració de membrana segons XP T 90-412

PNT-AN-AG 008

XP T 90-412

Detecció de Legionella spp. per PCR

PNT-AN-AG 009

PNT-AN-AG 009

Detecció de Legionella pneumophila per PCR a temps real

PNT-AN-AG 010

PNT-AN-AG 010


Superficies
Amunt

MATRIU

ASSAIG

PROCEDIMENT

MÈTODE

SUPORT DE MOSTREIG SUPERFÍCIES (Hisops, esponges, tovalloletes, etc.)

Investigació de Salmonella per PCR a temps real

PNT-AN-AL 001

PNT-AN-AL 001

Investigació de Listeria monocytogenes per PCR a temps real

PNT-AN-AL 002

PNT-AN-AL 002

Recompte de microorganismes mesòfils a 30ºC segons ISO 4833:2002

PNT-AN-AL 004

ISO 4833:2002

Recompte d'E. coli β-glucoronidasa segons ISO 16649-2:2001

PNT-AN-AL 005

ISO 16649-2:2001

Investigació de Salmonella segons ISO 6579:2002

PNT-AN-AL 006

ISO 6579:2002

Investigació de Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1998-Amd-1:2004

PNT-AN-AL 007

ISO 11290-1:1998 Amd-1:2004

Recompte d’enterobacteris segons ISO 21538_2:2004

PNT-AN-AL 008

ISO 21538_2:2004


Identificacio
Amunt

MATRIU

ASSAIG

MÈTODE

SOQUES MICROBIANES

Identificació d'aïllats fúngics per PCR

PNT-AN-SM-001

Identificació molecular de clons fúngics

PNT-AN-SM-002

AÏLLATS BACTERIANS

Identificació de gènere i espècie per seqüenciació del gen 16S rRNA

PNT-AN-SM-003

VÀRIES

Estudi de la composició bacteriana

PNT-AN-SM-004

Amunt

Pic de Peguera 15
Parc Científic i Tecnològic de Girona
Edifici Jaume Casademont, porta E
Tel:  972 183 217
Fax: 972 183 256
contacte:
analisis@laboratorismbl.com